Плащаме ли (поне) 20% по-скъпо парно и коректна ли e Топлофикация към абонатите си и към бюджета?

С колегите от Гражданска Платформа отправихме въпроси към НАП относно данните за злоупотреби:

1. За невключени в дневниците на продажбите на Топлофикация-София ЕАД фактури по ДДС на каква обща стойност се касае в цитираното по-горе уведомление от НАП до група физически лица и какво се е случило с начисленото ДДС по тези фактури?

2. Налице ли са и други случаи, сходни с описания по-горе за периода 2007-2022г., респективно – фактури на каква обща стойност на Топлофикация-София ЕАД не са били включени в дневниците на продажбите и ДДС и какъв общ размер на данъка касае това?

3. Извършени ли са детайлни проверки/ревизии по ЗДДС на Топлофикация-София ЕАД за периода 2007-2022г. и установили ли са нарушения/невнесен размер на ДДС за този период и в какъв размер?

4. Евентуално установеният размер на невнесен в бюджета ДДС по т. 3 бил ли е събран от абонатите на дружеството и какво се е случило с този приход, респективно – ако дружеството неправомерно го е задържало, заплатило ли е корпоративен данък?

5. Изяснено ли е от НАП, когато абонати на дружеството заплащат задълженията си на касата на дружеството по издадени съобщения за дължими суми или устни справки (без да е издадена фактура), как дружеството администрира начисляваното ДДС, респективно – издава ли на последващ етап данъчни фактури и включва ли ги в дневницитие за продажбите?

Вижте също