Нашият съмишленик адв. Петър Славов продължава да изисква от държавата да се възползва от златната си акция в Лукойл!

След като не последва адекватна реакция от управниците ни от Министерството на енергетиката по заявлението ми от 7.03 #цени горива #Лукойл Нефтохим Бургас (припомням – питането ми, защо отстъпката от $30 при руския барел петрол не води до поевтиняване на цените на колонката у нас, като вместо отговор, то бе „препратено“ на червеното вице?!!). Сега адресирах директно до министър-председателя.

Защото, държавата притежава #златнаАкция в Лукойл Нефтохим Бургас. Което й дава редица правомощия по устава на дружеството:

Свикване на Общо #събрание на акционерното дружество;

Право на достъп до пристанищния терминал в „#Росенец“;

Право не член на #борда на рафинерията и вземане на отношение при ценообразуването;

Право да откаже съгласие за намаляване и/или преустановяване на #преработката на нефт и производството на #нефтопродукти!

Вместо да използват тези възможности в интерес на българските граждани и бизнес, част от управляващите (претендиращи да са застъпници на десните политики??), открито и ‘ангро” говорят за „национализация“, без да си дават сметка за възможните последици..

Защото:

На първо място, има огромна разлика между „#национализация по #съвеЦки 9-то септемврийски модел и одържавяване след обезщетение по реда на чл. 17, ал. 5 от Конституцията;

На второ място – като страна по редица международни договори за защита на инвестициите, при съветски тип „национализация“ България би се озовала ответник пред редица международни арбитражни съдилища. А едва ли е нужно да припомням как по подобен начин ни осъдиха и си платихме за #Белене над 1 млрд. лева!

Не на последно място – умният и #десният (т.е. правилният) подход конкретно по отношение на с години неплащаща данъци руска компания – #квазимонополист, би бил #НАП и #КомисияЗаЗащитаНаКонкуренцията първо да установят неплатените към държавата данъци, акцизи и ДДС през годините. Също към тях да се прибавят съответните глоби за злоупотреба с монополно положение. И всички те да бъдат прихванати от евентуалното задължение на държавата при отчуждаване по чл. 17, ал. 5 от Конституцията за „изкупуване“ на активите им у нас!

Вижте също