Категоричните нагласи на българите по оста ЕС и НАТО спрямо Русия би следвало да дадат кураж на политическите лидери

✅ Категоричните нагласи на българите по оста ЕС и НАТО спрямо Русия би следвало да дадат кураж. И да предполагат по-категорично лидерство при вземането на отговорни решения във външно-политически и вътрешно политически план.

✅ Според последното проучване на Алфа рисърч “значима промяна в българското общество е отхвърлянето на Русия като модел на държавно и политическо развитие. 63% от анкетираните са на мнение, че мястото на България в променящия се свят е в съюз със страните от ЕС и НАТО. Едва 15% поддържат тезата, че мястото на България е в съюз с Русия и страни около нея”.

✅ Важният извод, който се прави е, че тази промяна в нагласите на българите ще оказва влияние не само върху геополитическите им нагласи, но и върху подкрепата за отделните политически сили в страната.

✅ Това означава, че едно солидно мнозинство в обществото делегира права и има очаквания правителството и мнозинството да действат така както правят нашите съюзници по отношение на Русия, налагайки санкции и предоставяйки всякаква помощ за Украйна. Означава също, че Нинова, Копейкин и Радев, както и другите в разкрачено положение, злоупотребяват с аргумента “преобладаващо обществено мнение” по въпроса.

❗️Неприятно впечатление оставя използването на непризнатия в света субект ДНР от официални наши представители и някои медии, без задължителното в случай на наложително му споменаване в определен контекст – самообявилата се и признатата само от Русия т. нар. “ДНР”.

Вижте също