Как беше опраскана реформата за възстановяване на двуинстанционното обжалване на оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) по “стратегически” проекти.

Как беше #опраскана реформата за възстановяване на #двуинстанционното обжалване на оценките за въздействие върху околната среда (#ОВОС) по “стратегически” проекти.

Вместо да изпълнят обещанието на Ивайло Мирчев за оттегляне на внесените промени между първо и второ четене, днес депутатите от Демократична България ги подкрепиха единодушно.

За пореден път – разминаване между думи и дела.

Вижте също