Спомен за Кристиан Таков

Спомен за Кристиан Таков и следата, която той остави в живота на своите студенти, колеги и близки.

Личността на Кристиан Таков остави светла следа в живота на своите студенти, колеги и близки. Със своята безкомпромисност и стремеж към справедливост той зададе морален стандарт. Именно той е трудно достижим в нашия съвременен политически живот. Изложбата, посветена на неговата личност, е чудесна възможност да си спомним за светлия му пример. А също така да почерпим енергия от делото му.

Вижте също