Всичко публикувано от

СТАБИЛНИТЕ ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ СА ОСНОВАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И НА ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ